В УКРАЇНІ ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ ОДНА З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ СВІТОВИХ ПРАКТИК ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ — КОНЦЕСІЯ

Ноябрь 21, 2012

Приватні інвестори отримають можливість працювати в українських портах на умовах концесії – однієї з найпоширеніших та найбільш ефективних форм співпраці держави та бізнесу у світовій морській практиці. Це стало можливим за рахунок внесення відповідних змін до Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися у концесію. Відповідне рішення прийнято Урядом України (постанова Кабінету Міністрів України №1055 «Деякі питання надання в концесію об’єктів державної власності»).

Відтак, згідно з прийнятими змінами, майно підприємств, які є цілісними майновими комплексами (далі – ЦМК) чи системою ЦМК, що забезпечують комплексне надання послуг у сфері функціонування інфраструктури морського транспорту – тобто усіх 18 морських портів – може бути об’єктом концесії. Таким чином в кожному порту України можуть бути реалізовані по декілька концесійних проектів.

При цьому, відповідно до нещодавно прийнятого Закону «Про морські порти України» портова акваторія, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інші стратегічні об’єкти портової інфраструктури не підлягатимуть передачі у концесію.

Рішення про надання концесії прийматиметься Міністерством інфраструктури України виключно за результатами проведення концесійного конкурсу. При цьому Постановою Кабінету Міністрів Міністерство інфраструктури України, Міністерство економіки та Міністерство фінансів зобов’язані передбачити під час розроблення умов концесійних конкурсів щодо майна державних портів і відповідних концесійних договорів, низку зобов’язань з боку  концесіонера. Зокрема — стосовно виконання зобов’язань зазначених в постанові державних підприємств (у томи числі за отриманими кредитами), які безпосередньо пов’язані з активами, що передаються у концесію, та порядок передачі концесіонеру таких зобов’язань.

Умови концесійних конкурсів на об’єкти інфраструктури портів, згідно з постановою, розроблятиме Міністерство інфраструктури України, погоджуючи їх із Міністерством економіки, Міністерством фінансів та Міністерством юстиції.

Нагадаємо, за оцінками експертів та провідних фахівців державно-приватне партнерство  є найбільш перспективною моделлю розвитку портової галузі в Україні. Більшість світових морських держав вже давно працюють з інвесторами саме у такий спосіб – Росія, Грузія, Латвія, Бельгія, Голландія, Бразилія, Сполучені Штати, Південна Корея тощо.

Переваги концесії, як механізму інвестування в портову галузь, і зумовили вибір та впровадження саме цієї моделі розвитку галузі провідними морськими країнами:  прозорість залучення коштів, ефективність управління, правовий захист інвестицій, цільовий розвиток об’єктів портової інфраструктури, а також гарантії виконання зобов’язань всіма учасниками концесійних договорів. Відтак  концесіонер отримує гарантії та можливість прогнозованої довгострокової роботи у порту, при цьому у повній мірі захищені і державні інтереси: за такої форми державно-приватного партнерства портова інфраструктура у вигляді приватних інвестицій отримує необхідний обсяг фінансування на свій розвиток, а держава зберігає за собою право власності на об’єкти концесії.

Від впровадження концесійної моделі залучення інвестиційних коштів у портову галузь урядом очікується на отримання таких обсягів надходжень до державного бюджету, що є вищими за існуючий рівень щорічних дивідендів, які сьогодні отримує держава від господарської діяльності портів (наприклад, у 2011 році бюджет отримав близько 460 млн. грн. дивідендів).

Необхідність активного залучення приватних інвестицій у галузь, як головного джерела відновлення портової інфраструктури, зумовлена передусім критичним рівнем її зносу (амортизації) 60-90%. За даними фахівців Мінінфраструктури, портова галузь України потребує залучення близько 25 млрд грн. інвестицій.

Концесія як форма державно-приватного партнерства має відновити та збільшити потужності українських портів, залучити додаткові вантажопотоки у порти та підсилити їх  конкурентоспроможність у регіоні.

                                      Прес-служба МІУ

Реклама